Warning: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hb015700/www_root/gardens/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 434

Warning: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hb015700/www_root/gardens/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 450
Erasmus+ Project
Sunday, 17 February 2019 12:08

Students' memories from 1st mobility

Written by

Slovak students prepared some videos about their memories from Spain. They wanted throught these videos expressed their feeling, experiences and shared them to other classmates.

Sunday, 24 March 2019 11:00

GSG Rocket Girls

Written by

How can we work with the data from the the senseboxes? What are data?

The first short - term exchange of the groups of pupils took part from 11th February to 15th February in Spanish partner’s school, Fundación Institución Cultural Domus, Calle Rocafort 2, Godella, Spain.

Sunday, 17 March 2019 07:01

Vyvýšené záhony pripravené...

Written by

Počas poslednej projektovej mobility, ktorá bola aj vzhľadom na ročné obdobie ešte stále viac o IKT ako o prácach v záhradách, sme konečne dostali skvelú správu o tom, že naše vyvýšené záhony (v oficiálnom projektovom jazyku "raised beds") sú vyrobené a pripravené. Počas jarných prázdnin sme ich previezli do priestorov školy, kde aktuálne čakajú na povrchovú úpravu, aby odolávali počasiu, vode, ale aj slnečnému žiareniu.

Friday, 22 February 2019 16:05

Mobilita Španielsko - Deň 4

Written by

Tento deň bol veľmi výnimočný. Témou dňa a vzdelávacích aktivít projektových tímov bola lokálna produkcia plodín a národné jedlá. Spolu so sprievodcami sme navštívili poľnohospodársky región Valencie a miestne polia, kde rástli rôzne poľné plodiny ako zemiaky, cibuľa, artičoky, či ich národná plodina šachor jedlý.

Friday, 22 February 2019 15:19

Mobilita Španielsko - Deň 3

Written by

Počas tretieho dňa mobility žiaci opäť zasadli do školských lavíc, aby si zvyšovali svoje digitálne zručnosti. Témou dňa a vyučovacích hodín bolo spracovanie digitálneho obsahu, tvorba videoblogov a ich editácia v aplikácii iMovie. Výhodou bolo, že španielsky žiaci túto aplikáciu poznali, takže boli nápomocní našim žiakom a spolu s nimi viedli doobedňajšie workshopy.

Wednesday, 20 February 2019 09:25

Mobilita Španielsko - Deň 2

Written by

Druhý deň našej krátkodobej výmeny skupiny žiakov bol dňom exkurzií. Exkurzie majú v našom vzdelávacom systéme zvláštne postavenie. Ponúkajú možnosť vyučovania mimo priestorov školy a školských tried a sú zaujímavým spôsobom vzdelávania prostredníctvom osobných zážitkov a skúseností.

Tuesday, 19 February 2019 10:12

Mobilita Španielsko - Deň 1

Written by

Prvá krátkodobá výmena skupín žiakov projektu "Zvyšovanie digitálnych zručností v školských záhradách" programu Erasmus+ začala dnešným dňom v španielskej Valencii. Hoci hosťujúcou školou je španielská škola, zodpovednosť za priebeh celej mobility prevzala naša koordinujúca škola.

Tuesday, 18 June 2019 09:00

II mobilità in Slovacchia

Written by
Dal 20 al 24 maggio si è svolta la seconda mobilità del progetto “Raise your ICT skills in raised school gardens”. Cinque ragazzi della terza classe della scuola secondaria, Rizzo Pasquale, Sciortino Samuele, Corona Alessandro, Greco Chiara, Lo Buglio Maria, e una di seconda dello stesso grado d’istruzione, Durante Sonia, accompagnati da due docenti, De Luca Nunzia e Bartolotta Alessandro, si sono recati presso la cittadina Hummene in Slovacchia, dove hanno incontrato gli studenti e i docenti dei partners coinvolti in questo progetto.

All’interno della lista di progetti approvati dall’agenzia nazionale che cura il programma Erasmus, la nostra scuola per la prima volta ha avuto la possibilità di far approdare anche i bambini della Scuola Primaria all’interno di una realtà diversa da quella dell’ambiente scolastico tradizionale.

Sunday, 10 March 2019 16:17

Mesačný bulletin o našom projekte

Written by

V septembri sme začali pracovať na projekte programu Erasmus+ s názvom “Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách” 2018-1-SK01-KA229-046351, ktorého hlavným cieľom je založenie školských záhrad a vybudovanie otvorených “open air” učební.

Erasmus+ je program Európskej únie podporujúci aktivity v oblasti vzdelávania. Dáva príležitosť žiakom a pedagogickým zamestnancom spolupracovať so zahraničnými školami, navštevovať ich, študovať podľa ich vzdelávacích programov a tým vzájomne konfrontovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v Európskej únii.

Page 2 of 2

Senseboxes

Monthly newsletters

September 2020 to February 2021

March to June 2020

January, February 2020

December 2019

October, November 2019

September, October 2019

Yearly newsletter 2018/2019

May 2019

April 2019

March 2019

February 2019

January 2019

November and December 2018

September and October 2018