Warning: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hb015700/www_root/gardens/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 434

Warning: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hb015700/www_root/gardens/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 450

Warning: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hb015700/www_root/gardens/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 460
Celoštátna konferencia "Erasmus+ spája"
Print this page
Thursday, 23 May 2019 11:25

Celoštátna konferencia "Erasmus+ spája"

Written by
Rate this item
(0 votes)

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizovala dňa 16. mája 2019 v Bratislave medzisektorovú diseminačnú konferenciu s názvom „Erasmus+ spája,“ ktorej cieľom bolo diskutovať o súčasných výzvach v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku a predstaviť odbornej verejnosti projekty Erasmus+, ktoré sa snažia na tieto výzvy reagovať.

Sme radi, že projekty a aktivity, ktoré relizujeme na našej škole, pozitívne vníma aj Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu. Naša škola dostala príležitosť a pozvánku pred odbornou verejnosťou prezentovať úspešné projekty programu Erasmus+.

Nad konferenciou prevzala záštitu štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Oľga Nachtmannová.

Konferencia „Erasmus+ spája“ bola určená odbornej verejnosti, zástupcom regionálneho školstva, vysokých škôl, samosprávy, zamestnávateľov, tretieho sektora a iných organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Po úvodných slovách výkonnej riaditeľky SAAIC, Ireny Fonodovej, štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR, Oľgy Nachtmannovej, a generálneho riaditeľa sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVŠ SR, Mareka Mošku, nasledovala panelová diskusia zástupcov jednotlivých sektorov vzdelávania na Slovensku. V diskusii mala svoje zastúpenie sekcia vysokých škôl MŠVVaŠ SR, odbor stredných škôl a konzervatórií a odbor celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania a Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých. Panelisti diskutovali o súčasných výzvach formálneho, ale i neformálneho vzdelávania a učenia sa na Slovensku, a o možnostiach, ktoré otvára európsky program Erasmus+ v súčasnosti a jeho potenciáli v budúcnosti.

V súvislosti s budúcnosťou programu Erasmus+ sa štátna tajomníčka MŠVVŠ SR, Oľga Nachtmannová, vyjadrila, že „internacionalizácia nie je cieľom, ale spôsobom zvyšovania kvality vzdelávania, a tak nás v tomto smere čaká ešte množstvo práce.“ Marek Moška, generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, dodal, že „na národnej úrovni je program Erasmus+ veľmi významným, ak nie najvýznamnejším medzinárodným nástrojom slúžiacim na zvyšovanie kvality vzdelávania na Slovensku“.

V druhej časti konferencie boli predstavené príklady dobrej praxe zapojenia vzdelávacích inštitúcií do programu Erasmus+, pričom boli vyzdvihnuté prínosy medzinárodnej spolupráce v podobe mobilitných projektov a strategických partnerstiev.

Súčasťou konferencie bolo aj sprievodné podujatie „Project Fair - burza projektov a nápadov“. Počas tohto podujatia sa prezentovali organizácie zapojené do programu (ESN, stredisko Europass, stredisko Euroguidance) , ako aj školy a konzorcium, ktoré sú aktívnymi účastníkmi projektov, čo vytvorilo priestor pre nadväzovanie spolupráce a inšpirovanie sa príkladmi úspešných žiadateľov o grant v programe Erasmus+.

V rámci konferencie sa uskutočnilo aj ocenenie víťazov 3. ročníka európskej iniciatívy „Európsky týždeň odborných zručností 2018“ v oblasti najzaujímavejšieho podujatia organizovaného strednými odbornými školami.

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk.

spracované podľa TS SAAIC

Read 13 times