Warning: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hb015700/www_root/gardens/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 434

Warning: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hb015700/www_root/gardens/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 450

Warning: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hb015700/www_root/gardens/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 460
Erasmusdays 2019 na našej škole
Print this page
Wednesday, 09 October 2019 20:47

Erasmusdays 2019 na našej škole

Written by
Rate this item
(0 votes)

Erasmus+ je vzdelávací program, ktorého cieľom je okrem iného aj podpora spolupráce európskych škôl, vytváranie spoločného proeurópskeho školského priestoru, ktorý bude spoločným pre všetkých žiakov z rôznych prostredí, kultúr, náboženstiev a bude vytvárať možnosti získavania kvalitného vzdelávania bez rozdielov.

Je nám cťou a veľkým potešením, že aj naša škola je už niekoľko rokov súčasťou tohto európskeho školského systému, čo umožňuje našim žiakom získavať skúsenosti, poznatky nielen z predmetnej oblasti, na ktorú sa konkrétny projekt zameriava, ale predovšetkým odbúravať predsudky a bariéry, spoznávať nové krajiny, školské systémy európskych krajín, vytvárať nové priateľstvá a tak sa zaraďovať do neustále narastajúcej multikultúrnej spoločnosti. Pozitívna spätná väzba, entuziazmus, s ktorým sa stretávame pri práci so žiakmi počas projektových stretnutí na miestnej úrovni, ale aj na medzinárodnej úrovni, nás, učiteľov nabíja energiou a pocitom, že práca, ktorú vykonávame, má zmysel a pomáha nám v profesijnom raste.

Počas Erasmusdays 2019 sa preto chceme s vami podeliť o naše spomienky a zážitky z realizovaných krátkodobých výmen skupín žiakov a tak aj ostatným žiakom a rovnako širšej pedagogickej a laickej verejnosti ukázať posolstvo medzinárodných projektov a ich prínos pre žiakov ako aj pedagógov.

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým žiakom ako aj absolventom našej školy, ktorí boli a sú súčasťou projektových aktivít našej školy, ich rodičom za pochopenie a podporu a všetkým učiteľom, ktorí sa priamo či nepriamo zapájajú do riešenia európskych projektov realizovaných na našej škole.

Tlačová správa Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu:

#ErasmusDays po prvý krát na Slovensku

V roku 2019 sa Slovensko prvý krát zapája do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays, ktorej cieľom je prezentovať program Erasmus+, poukázať na jeho rozmanitosť, predstaviť jeho výsledky a priblížiť jeho dopad v oblasti vzdelávania. Počas troch #ErasmusDays dní (10. – 12. októbra) budú vzdelávacie inštitúcie a organizácie, a všetci bývalí účastníci programu Erasmus+ v Európe aj mimo nej organizovať podujatia, na ktorých najrôznejšou formou prezentujú možnosti programu a svoje skúsenosti z úspešne realizovaných projektov. Koordinátorom iniciatívy na Slovensku je SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Iniciatívu #ErasmusDays odštartovala pred troma rokmi francúzska národná agentúra programu Erasmus+, odvtedy sa iniciatíva rozšírila a získala podporu Európskej komisie aj Európskeho parlamentu. V roku 2018 sa do iniciatívy zapojilo 39 krajín s 1 435 podujatiami, ktorých hlavným cieľom bolo poukázať na dopad programu Erasmus+ na základe skúseností množstva škôl, vzdelávacích inštitúcií a jednotlivcov. Tento rok je ešte pred odštartovaním iniciatívy zaregistrovaných na medzinárodnej mape www.erasmusdays.eu vyše 3000 podujatí, už teraz teda vieme potvrdiť, že tohtoročný dosah iniciatívy bude väčší, ako v minulom roku a vyše 10 miliónov Európanov, ktorí sa programu zúčastnili od jeho založenia, je vyzvaných šíriť svoje skúsenosti a podeliť sa o svoje zážitky zo štúdia, či pracovnej stáže v zahraničí.

Slovensko sa v roku 2019 do iniciatívy #ErasmusDays zapája s podporou oboch národných agentúr programu Erasmus+ (SAAIC a Iuventa) a s celkovo 43 podujatiami organizovanými školami, univerzitami a vzdelávacími organizáciami. Ich zoznam spolu s bližšími informáciami nájdete na podstránke #ErasmusDays na Slovensku. Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk.

Read 12 times