Warning: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hb015700/www_root/gardens/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 434

Warning: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hb015700/www_root/gardens/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 450

Warning: Use of undefined constant K2_BUILD_ID - assumed 'K2_BUILD_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hb015700/www_root/gardens/administrator/components/com_k2/helpers/html.php on line 460
Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách - prolongácia projektu
Print this page
Monday, 21 September 2020 20:51

Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách - prolongácia projektu

Written by
Rate this item
(0 votes)

Hoci náš medzinárodný projekt "Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách" programu Erasmus+ je dvojročný projekt, kvôli celoplošnému zatvoreniu škôl, ako jedného z opatrení na zabránenie šírenia COVID-19, sme sa rozhodli projekt predĺžiť o šesť mesiacov, s oficiálnym ukončením realizácie vo februári 2021.

Aj v prvom polroku školského roka 2020/2021 budeme pokračovať v jeho implementácii, hoci v zmenených podmienkach, prispôsobených aktuálnej situácii kvôli svetovej pandémii. Hlavné lokálne projektové aktivity boli prerušené v najnevhodnejšom období pre nás "záhradkárov - na začiatku vegetácie, v období vysievania. Naše vyvýšené záhony preto v tom najdôležitejšom čase ostali opustené rovnako ako školské triedy.

Zatvorenie škôl znemožnilo realizovať plánované aktivity v miestnych školských záhradách, spojené s výsevom semien plodín partnerských krajín vo vyvýšených záhonoch, následné ošetrovanie počas vegetácie, spracovanie digitálneho materiálu a s tým spojenú prípravu jedného z hlavných výstupov projektu - digitálnej učebnice.

Z pohľadu partnerských krajín sa to priamo dotýka najmä Slovenska a Nemecka - chladnejších krajín, v porovnaní s teplejšími klimatickými podmienkami v Španielsku a Taliansku, kde je možné celoročné pestovanie.

Vzniknutá situácia znemožnila realizovať dve posledné a súčasne najdôležitejšie krátkodobé výmeny skupín žiakov v partnerských školách v Nemecku a v Španielsku, ktoré budú v priebehu jesenných a zimných mesiacov nahradené virtuálnymi "mobilitami" na základe podpísaného dodatku k zmluve o poskytnutí grantu.

Veríme, že aj napriek zložitej situácii, v ktorej sme sa ocitli spoločne s našimi partnermi, ale predovšetkým s projektovými žiakmi každej partnerskej školy, naplníme stanovené ciele projektu. Predovšetkým vybudovať školské záhrady s "open air" učebňou, ktorá našim žiakom umožní učiť sa v otvorených priestoroch školy, v prepojení s prírodou a s používaním moderných IT prostriedkov a vytvoriť digitálne učebnice zamerané na pestovanie lokálnych plodín, z ktorých sme niektoré pestovali počas prvého roku projektu v našich vyvýšených záhonoch.

Read 12 times